Porozmawiajmy o projekcie nowej linii kolejowej Turek-Konin

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu pn.
„Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”.

Projekt realizowany jest przez firmę Multiconsult Polska Sp. z o.o., na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Nowa linia kolejowa przebiegać będzie przez 7 gmin: gminę miejską Konin, gminę wiejską Kramsk, gminę wiejską Krzymów, gminę wiejską Stare Miasto, gminę miejsko-wiejską Tuliszków, gminę wiejską Turek, gminę miejską Turek.

Celem procesu konsultacji społecznych jest pozyskanie Państwa opinii na temat prezentowanych poniżej założeń projektowych i przyjętych rozwiązań technicznych.

 

Jaki jest cel projektu?

 • Uruchomienie regionalnych kolejowych połączeń pasażerskich, umożliwiających przejazd z Turku do Poznania;
 • Zwiększenie dostępności transportu kolejowego;
 • Zapewnienie interoperacyjności kolei;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowo-drogowego poprzez budowę skrzyżowań dwupoziomowych;
 • Uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – poprawę funkcjonowania i zwiększenia wydajności sieci komunikacyjnej;
 • Rozwój społeczny mieszkańców – umożliwiając szybki dostęp/dojazd do zakładów pracy, szkół, zakładów opieki zdrowotnej a także instytucji kultury;
 • Wspieranie mobilności społeczeństwa poprzez możliwość zatrudnienia w sąsiednich gminach;
 • Zmniejszenie skali wykorzystywania prywatnych samochodów w bezpośrednich podróżach z Turku do Konina i do Poznania.


Jaki jest zakres projektu?

 • Projekt dotyczy nowej linii kolejowej o długości 38,10 km:
  • Będzie to linia jednotorowa, zelektryfikowana, normalnotorowa;
  • Początek linii stanowi projektowany posterunek odgałęźny Konin Wschód na linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice;
  • Koniec linii stanowi projektowana stacja Turek;
  • Projektowanych jest 61 obiektów inżynieryjnych (9 wiaduktów, 3 mosty, 49 przepustów);
  • Projektowanych jest 13 przejazdów kolejowo-drogowych kat. B (gdzie ruchem kierują samoczynne systemy przejazdowe – każdy przejazd tego typu wyposażony jest w sygnalizatory drogowe i rogatki zamykające ruch) i 11 skrzyżowań wielopoziomowych;
  • Linia projektowana jest przede wszystkim do obsługi ruchu pasażerskiego, ale dopuszczony będzie także ruch towarowy;
  • Maksymalna prędkość z jaką będą mogły poruszać się pociągi po nowej linii;
   • pociągi pasażerskie – 160 km/h;
   • pociągi towarowe – 120 km/h;

    

 • Projektowane są następujące przystanki osobowe i stacje (11 szt.)**:
  • Przystanek osobowy Brzeźno;
  • Przystanek osobowy Żychlin;
  • Przystanek osobowy Żdżary;
   • Przystanek osobowy Kiszewy (rezerwa)*;
  • Mijanka i przystanek osobowy Tuliszków;
   • Przystanek osobowy Grzymiszew (rezerwa)*;
   • Przystanek osobowy Imiełów (rezerwa)*;
  • Przystanek osobowy Słodków;
   • Przystanek osobowy Obrzębin (rezerwa)*;
  • Przystanek osobowy Turek Zachodni;
  • Stacja Turek

* Dla 4 przystanków osobowych zostanie zaprojektowana rezerwa terenowa. Nie zostaną one wybudowane w pierwszym etapie, tzn. do 2029 r. Ale dzięki pozostawionej rezerwie ich wybudowanie będzie możliwe w latach kolejnych.

** Nazwy mają charakter roboczy.


Jaki jest szczegółowy przebieg nowej linii kolejowej?

Poniżej zamieszczono mapy prezentujące przebieg nowej linii kolejowej Turek-Konin.

Pierwsze trzy mapy stanowią orientację, która wskazuje na których arkuszach przedstawiono poszczególne fragmenty linii kolejowej Turek-Konin. Arkusze ponumerowane są od 1 do 25, zaczynając od Konina.

Gmina miejska Konin – arkusze 1-2
Gmina wiejska Kramsk – arkusze 1-2
Gmina wiejska Krzymów – arkusze 2-6

Gmina wiejska Stare Miasto – arkusze 6-10
Gmina miejsko-wiejska Tuliszków – arkusze 10-19
Gmina wiejska Turek – arkusze 19-23
Gmina miejska Turek – arkusze 23-25

ORIENTACJA 1 – ARKUSZE 1-9
ORIENTACJA 2 – ARKUSZE 9-17
ORIENTACJA 3 – ARKUSZE 17-25

Podział arkuszy wg gmin:


Jak można się wypowiedzieć?

1. Spotkania konsultacyjne

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się:

Spotkania zaczną się o godzinie 17:00. Planujemy, że mogą potrwać około 2 godzin.

Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, mogą więc brać w nich udział wszystkie zainteresowane osoby, bez względu na np. miejsce zamieszkania.

Planowana jest transmisja online wszystkich spotkań.
Linki do transmisji są zamieszczone na tej stronie internetowej.

2. Ankieta

Zapraszamy też do wypełnienia internetowej ankiety, która dostępna będzie do 7 kwietnia 2024 r.
(UWAGA NOWY TERMIN!) pod adresem
https://forms.office.com/e/FjeeS5VRr7


Serdecznie zapraszamy!

E-mail:  kontakt@lk-turek-konin-konsultacje.pl